Eesti Ornitoloogiaühingu ja Päästame Eesti Metsad eesmärk on iga-aastane pesitsusrahu nii riigi- kui erametsades. Selle saavutamiseks suhtleme erinevate osapoolte ja huvirühmadega, tõstame inimeste teadlikkust pesitsusrahu vajalikkuse osas ning algatasime kaks kohtuasja. Oma tegevuste elluviimiseks vajame ka annetajate abi.

Taust

Eesti Ornitoloogiaühing, Päästame Eesti Metsad ja Eesti Metsloomaühing vaidlustasid 6. augustil 2021 halduskohtus Keskkonnaameti otsuse, millega amet keeldus lisamast metsateatistele lisatingimust keelata raied lindude pesitsusajal. Oktoobris 2021 alustasime annetuste kogumist õigusabi kulude katmiseks.

Märtsis 2022 alustasid Eesti Ornitoloogiaühing ja Päästame Eesti Metsad ühist pesitsusrahu kampaaniat, mille käigus tutvustame Eesti metsades pesitsevaid linde ning avaldame looduskaitsjate ja kultuuritegelaste videopöördumisi.

Algatasime 30. märtsil 2022 ka teise kohtuasja, et tühistada ilma pesitsusrahu tagava ajalise piiranguta välja antud metsateatis. Eesmärk on saada kohtult õiguslik hinnang, kas Keskkonnaamet on kohustatud raieteatistele pesitsusrahu tagava ajalise piirangu seadma või mitte.

Milleks me annetusi kogume?

Annetusi kasutame:
  • õigusabi kuludeks,
  • pesitsusrahu kampaania korraldamiseks,
  • Arvamusfestivalil arutelu korraldamiseks.

Õigusabi. Hetkel on käimas kaks kohtuasja. Esimese kohtuasja (metsateatise muutmise kaebus) esimese astme kulu on 2000 eurot, teise astme eeldatav kulu on 1500 eurot. Teise kohtuasja (metsateatise tühistamise kaebus) I astme kulud 2500 eurot. Eesmärk on koguda 2500 eurot õigusabi kuludeks.

Pesitsusrahu kampaania kestab märtsist kuni augustini 2022. Lõime kodulehe pesitsusrahu.org, avaldame kodulehel, oma YouTube’i kanalitel ja Facebooki lehtedel videopöördumisi ja tutvustame Eesti metsalinde. Annetusi kasutame kodulehe loomise ja haldamise, videomaterjali filmimise ja monteerimise, tekstide toimetamise ning Facebooki tasuliste postituste eest maksmiseks. Eesmärk on koguda 2500 eurot kampaania korraldamise kuludeks.

Arvamusfestivali arutelu. Päästame Eesti Metsad ja Eesti Ornitoloogiaühing korraldavad Arvamusfestivalil Elukeskkonna alal 12. augustil 2022 arutelu “Kuidas saavutada pesitsusrahu kõigis Eesti metsades?”. Annetusi kasutame ala ülesehitamiseks, tehnika rentimiseks, moderaatorile tasumiseks ja muudeks korraldamisega seotud kuludeks. Eesmärk on koguda 1000 eurot.

Kuidas annetada?

Kogume annetusi selleks loodud pangakontole. Summa saab annetaja ise valida.

Makse saaja: MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing
Kontonumber: Swedbank EE422200221077234963
Makse selgitus: Annetus

Annetuste kogumise hea tava

Eesti Ornitoloogiaühing lähtub annetuste kogumise heast tavast.

Eesti Ornitoloogiaühing on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Iga toetaja saab tehtud annetused oma maksustatavast sissetulekust maha arvata, selleks tuleb saata aadressile eoy@eoy.ee teemakohane kiri koos oma isikukoodiga.

Ole kursis asjade käiguga

Alates 1. oktoobrist 2021 kuni 31. maini 2022 on annetatud 8754.05 eurot. Annetuste suurused on olnud vahemikus pooleteisest eurost kuni 500 euroni.

Pesitsusrahu kampaaniaga saab kursis olla jälgides:

Kontaktandmed

Eesti Ornitoloogiaühing
eoy@eoy.ee
eoy.ee

Päästame Eesti Metsad
info@savetheforest.ee
savetheforest.ee